27.12.2009

NEW YEAR - 2.0.0.9 - 2.0.10

New Year

A new year. A new time. A new calendar. New months. New weeks. New day. New minutes. New seconds. New moments. New seasons. New lives. New experiences. A new time cycle. A new time cycle. New expectations. New dreams. New luck. New lives. New deaths. New happiness. Unhappiness of the new. New life tears. New death tears. New year 2010. A new breath. A new breath. Hope is the new year. Life is a new year. Life is a new year. Is breathing new year. Air to the lungs are filled. Physical maturity is coming to the new year. Does not change is life. Not change is mind. Not change is celebrated. It is a philosophy does not change the new year. New year only a new year. For the world.

Yeni Bir Yıl

Yeni bir yıl. Yeni bir zaman. Yeni bir takvim. Yeni aylar. Yeni haftalar. Yeni günler. Yeni dakikalar. Yeni saniyeler. Yeni anlar. Yeni mevsimler. Yeni yaşamlar. Yeni yaşantılar. Yeni bir zaman döngüsü. Yeni bir zaman döngüsü. Yeni beklentiler. Yeni hayaller. Yeni şanslar. Yeni hayatlar. Yeni ölümler. Yeni mutluluklar. Yeni mutsuzluklar. Yeni yaşam gözyaşları. Yeni ölüm gözyaşları. Yeni bir yıl 2010. Yeni bir nefes. Yeni bir soluk. Umuttur yeni yıl. Yaşamdır yeni yıl. Hayattır yeni yıl. Nefestir yeni yıl. Akciğerlere dolan havadır. Bedene gelen olgunluktur yeni yıl. Değişmeyen hayattır. Değişmeyen düşüncedir. Değişmeyen kutlamadır. Değişmeyen bir felsefedir yeni yıl. Yeni yıl sadece yeni bir yıldır. Dünya için.

Nouvel An

Une nouvelle année. Une nouvelle heure. Un nouveau calendrier. Nouveau mois. Nouvelle semaines. New Day. Nouvelle minutes. Nouvelle secondes. Nouvelle moments. Nouvelle saisons. Nouvelle vie. De nouvelles expériences. Un cycle nouveau temps. Un cycle nouveau temps. Nouvelles attentes. Nouveaux rêves. Nouvelle chance. Nouvelle vie. Nouveau décès. Nouveau bonheur. Le malheur de la nouvelle. Une nouvelle vie larmes. Décès Nouveau larmes. Nouvel an 2010. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. L'espérance est la nouvelle année. La vie est une nouvelle année. La vie est une nouvelle année. Respire la nouvelle année. L'air aux poumons sont remplis. Maturité physique touche à la nouvelle année. Ne change pas c'est la vie. Change pas, c'est l'esprit. Peu de changement est célébrée. C'est une philosophie ne change pas la nouvelle année. Nouvelle année seulement une nouvelle année. Pour le monde.

Año Nuevo

Un nuevo año. Un tiempo nuevo. Un nuevo calendario. Nueva mes. Nueva semana. Nuevo día. Nueva minutos. Nuevo segundos. Nuevos momentos. Nuevas temporadas. Una nueva vida. Nuevas experiencias. Un nuevo ciclo de tiempo. Un nuevo ciclo de tiempo. Nuevas expectativas. Nuevos sueños. Nueva suerte. Una nueva vida. Nuevas muertes. Nueva felicidad. La infelicidad de los nuevos. Lágrimas Nueva vida. Llorar la muerte de nuevo. Año nuevo 2010. Un nuevo aliento. Un nuevo aliento. La esperanza es el año nuevo. La vida es un nuevo año. La vida es un nuevo año. Está respirando nuevo año. Aire a los pulmones se llenan. La madurez física se acerca el nuevo año. Que no cambia es la vida. No cambia es la mente. No se celebra el cambio. Es una filosofía no cambia el año nuevo. Un nuevo año sólo un nuevo año. Para el mundo.

New Year

Un nuovo anno. Un tempo nuovo. Un nuovo calendario. Nuovo mese. Nuova settimana. Nuovo giorno. New minuti. New secondi. Nuovi momenti. Nuove stagioni. Nuove vite. Nuove esperienze. Un ciclo di nuovo tempo. Un ciclo di nuovo tempo. Nuove aspettative. Nuovi sogni. New fortuna. Nuove vite. Nuove morti. Nuovo la felicità. Infelicità del nuovo. Lacrime Nuova vita. Lacrime New morte. Nuovo anno 2010. Un nuovo respiro. Un nuovo respiro. La speranza è l'anno nuovo. La vita è un nuovo anno. La vita è un nuovo anno. Respira il nuovo anno. Aria per i polmoni sono pieni. La maturità fisica sta arrivando al nuovo anno. Non cambia è la vita. Non cambia è la mente. Non cambia è celebrato. Si tratta di una filosofia non cambia il nuovo anno. Nuovo anno solo un nuovo anno. Per il mondo.

Ano Novo

Um novo ano. Um novo tempo. Um novo calendário. Novo mês. Nova semana. Novo dia. Nova minutos. Segundo Novo. Novos momentos. Novas estações. Novas vidas. Novas experiências. Um ciclo novo tempo. Um ciclo novo tempo. Novas expectativas. Novos sonhos. Novo sorte. Novas vidas. Novas mortes. Nova felicidade. A infelicidade do novo. Nova vida lágrimas. Morte lágrimas Novo. Novo ano 2010. Um novo fôlego. Um novo fôlego. A esperança é o ano novo. A vida é um novo ano. A vida é um novo ano. Está respirando ano novo. Ar para os pulmões estão cheios. Maturidade física é chegar ao ano novo. Não muda é a vida. Não mudar é a mente. Não mudar é comemorado. É uma filosofia não muda o ano novo. Ano Novo, somente um ano novo. Para o mundo.

New Year

Ein neues Jahr. Eine neue Zeit. Ein neuer Kalender. Neue Monat. Neue Woche. Neuen Tag. Neue Minuten. Neue Sekunden. Neue Momente. Neue Jahreszeiten. Neue Leben. Neue Erfahrungen. Eine neue Zeit-Zyklus. Eine neue Zeit-Zyklus. Neue Erwartungen. Neue Träume. Neues Glück. Neue Leben. Neue Todesfälle. Neues Glück. Das Unglück der neuen. Neues Leben Tränen. New Tod Tränen. Neues Jahr 2010. Ein neuer Atem. Ein neuer Atem. Hoffnung ist das neue Jahr. Das Leben ist ein neues Jahr. Das Leben ist ein neues Jahr. Ist die Atmung ins neue Jahr. Luft in die Lungen gefüllt sind. Körperliche Reife kommt, um das neue Jahr. Ist das Leben nicht ändern. Nicht ändert, ist Geist. Nicht ändern wird gefeiert. Es ist eine Philosophie ändert sich nicht im neuen Jahr. Neues Jahr nur ein neues Jahr. Für die Welt.

Bliain Nua

A bhliain nua. A am nua. A féilire nua. Mhí Nua. Seachtaine Nua. Nua lá. Nóiméad Nua. Soicind Nua. Chuimhneacháin Nua. Séasúir Nua. Saol nua. Taithí nua. Tá rothar nua am. Tá rothar nua am. Ionchais Nua. Aisling Nua. Nua luck. Saol nua. Básanna Nua. Sonas Nua. Unhappiness an nua. Tears saol nua. Tears bás Nua. Nua bhliain 2010. A anáil nua. A anáil nua. Tá dóchas an bhliain nua. Tá Life sa bhliain nua. Tá Life sa bhliain nua. Análaithe An bhliain nua. Aeir chun na scamhóga a líonadh. Tá aibíocht Fhisiciúil ag teacht leis an mbliain nua. An é nach bhfuil athrú saoil. Tá Gan athrú intinne. Tá Gan athrú a cheiliúradh. Tá sé fealsúnacht ní athraíonn na bliana nua. Nua bliain amháin sa bhliain nua. Chun an domhan.

New Year

Nýtt ár. Nýr tími. Nýtt dagatal. Nýr mánuði. Ný vikur. Nýr dagur. New mínútur. Nýr sekúndur. New augnablik. Ný árstíð. Nýtt líf. Ný reynslu. Nýr tími hringrás. Nýr tími hringrás. Nýjar væntingar. New draumar. New heppni. Nýtt líf. New dáið. Ný hamingju. Óhamingju nýju. Nýtt líf tár. Nýjar dauða tár. Nýtt ár 2010. Ný andanum. Ný andanum. Von er á nýju ári. Lífið er nýtt ár. Lífið er nýtt ár. Er andardráttur nýtt ár. Air í lungum eru fyllt. Líkamleg þroska er að koma á nýju ári. Er ekki breytast er lífið. Ekki breyting er huga. Ekki breyting er haldin. Það er heimspeki ekki breytt nýju ári. Nýtt ár aðeins nýtt ár. Fyrir heiminn.

Новый Год

Новый год. Новое время. Новый календарь. Новые месяцев. Новые недели. Новый день. Новая минут. Новые секунд. Новые моменты. Новый сезон. Новая жизнь. Новый опыт. Новый цикл времени. Новый цикл времени. Новых ожиданий. Новые мечты. Новая удача. Новая жизнь. Новый человек. Новое счастье. Несчастье нового. Слезы новую жизнь. Слезы Новая смерть. Новый 2010 год. Новое дыхание. Новое дыхание. Надежда на новый год. Жизнь нового года. Жизнь нового года. Дышит новым годом. Воздух в легкие заполняются. Физическая зрелость приходит к новому году. Не изменяет жизнь. Не изменяйте это ум. Не изменяйте отмечается. Это философия, не изменится в новом году. Новый год только в новом году. Для всего мира.

Нова година

А новата година. А новото време. А новия календар. Нова месеца. Нова седмица. Нов ден. Нова минути. Нова секунди. Нови моменти. Нова сезона. Нов живот. Нови преживявания. Започва нов период на време. Започва нов период на време. Нови очаквания. Нова мечти. Нов късмет. Нов живот. Нови смъртни случаи. Нова щастие. Нещастието на новото. Нов живот сълзи. Нова смърт сълзи. Нова година 2010. Нов дъх. Нов дъх. Надявам се новата година. Животът е нова година. Животът е нова година. Диша новата година. Въздух към белите дробове са запълнени. Физическа зрялост е смешен към новата година. Не промяна е живота. Не промяна е ума. Не променяйте се празнува. Това е философия, не променя новата година. Нова година само на нова година. За света.

Новий Рік

Новий рік. Новий час. Новий календар. Нові місяців. Нові тижня. Новий день. Нова хвилин. Нові секунд. Нові моменти. Новий сезон. Нове життя. Новий досвід. Новий цикл часу. Новий цикл часу. Нових очікувань. Нові мрії. Нова удача. Нове життя. Нова людина. Нове щастя. Нещастя нового. Сльози нове життя. Сльози Нова смерть. Новий 2010 рік. Нове дихання. Нове дихання. Надія на новий рік. Життя нового року. Життя нового року. Дихає новим роком. Повітря в легені заповнюються. Фізична зрілість приходить до нового року. Не змінює життя. Не змінюйте це розум. Не змінюйте відзначається. Це філософія, не зміниться в новому році. Новий рік тільки в новому році. Для всього світу.


Nový rok

Nový rok. Nový čas. Nový kalendár. New mesiacov. New týždňov. Nový deň. New minút. New sekúnd. Nové momenty. Novej sezóny. Nový život. Nové skúsenosti. Nový čas cyklu. Nový čas cyklu. Nová očakávania. Nové sny. New šťastie. Nový život. New úmrtia. New šťastie. Nešťastie nového. Nový život slzy. New smrť slzy. Nový rok 2010. Nový dych. Nový dych. Nádej je nový rok. Život je nový rok. Život je nový rok. Vdychuje nový rok. Vzduchu do pľúc, sú obsadené. Fyzické dospelosti prichádza do nového roka. Nemení, je život. Nemení, je myseľ. Nezmení sa oslavuje. To je filozofia nemení nového roka. Nový rok len nový rok. Pre celý svet.

Πρωτοχρονιά

Ένα νέο έτος. Ένα νέο χρόνο. Ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Νέα μήνες. Νέα εβδομάδες. Νέα ημέρα. Νέο λεπτά. Νέα δευτερόλεπτα. Νέα στιγμές. Νέα εποχές. Νέα ζωή. Νέες εμπειρίες. Ένας νέος κύκλος του χρόνου. Ένας νέος κύκλος του χρόνου. Νέες προσδοκίες. Νέα όνειρα. Νέα τύχη. Νέα ζωή. Νέα θανάτους. Νέα ευτυχία. Δυστυχία των νέων. Νέο δάκρυα ζωή. Νέο δάκρυα θάνατο. Νέο έτος 2010. Μια νέα πνοή. Μια νέα πνοή. Η ελπίδα είναι το νέο έτος. Η ζωή είναι ένα νέο έτος. Η ζωή είναι ένα νέο έτος. Αναπνέει νέο έτος. Αέρα στους πνεύμονες είναι γεμάτη. Σωματική ωριμότητα έρχεται με το νέο έτος. Δεν αλλάζει η ζωή. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Δεν αλλαγή γιορτάζεται. Είναι μια φιλοσοφία δεν αλλάζει το νέο έτος. Νέο έτος, και μόνο ένα νέο έτος. Για τον κόσμο.

Uusivuosi

Uusi vuosi. Uusi aika. Uusi kalenteri. New kuukautta. New viikkoa. Uusi päivä. New minuuttia. New sekuntia. New hetkiä. New vuodenaikoina. Uutta elämää. Uusia kokemuksia. Uusi aika aikana. Uusi aika aikana. Uusia odotuksia. Uudet unia. Uusi onnea. Uutta elämää. New kuolemia. Uuden onnea. Onnettomuutta uuden. Uusi elämä kyyneleitä. Uusi kuoleman kyyneleitä. Uutta vuotta 2010. Uusi hengitys. Uusi hengitys. Toivottavasti on uusi vuosi. Elämä on uusi vuosi. Elämä on uusi vuosi. Hengittää uutta vuotta. Ilmaa keuhkot ovat täynnä. Fyysinen maturiteetti on tulossa uutta vuotta. Ei muuta elämää. Ei muutosta mielessä. Ei muuta vietetään. Se on filosofia ei muuta uutta vuotta. Uusi vuosi vain uutta vuotta. Maailman.

Nyår

Ett nytt år. En ny tid. En ny tidsplan. New månader. New veckor. Ny dag. New minuter. New sekunder. Nya stunder. Nya säsonger. Nya liv. Nya upplevelser. En ny tid cykel. En ny tid cykel. Nya förväntningar. Nya drömmar. Ny luck. Nya liv. Nya dödsfall. Ny lycka. Missnöje med den nya. Nytt liv tårar. Nytt dödsfall tårar. Nytt år 2010. Ett nytt andetag. Ett nytt andetag. Hoppet är det nya året. Livet är ett nytt år. Livet är ett nytt år. Andas nytt år. Luft till lungorna är fyllda. Fysisk mognad kommer till det nya året. Inte ändras är livet. Inte ändra i åtanke. Inte ändra firas. Det är en filosofi ändrar inte det nya året. Nytt år bara ett nytt år. För världen.

新年

新的一年。一种新的时间。一种新的日历。新个月。新周。新的一天。新分钟。新秒。新的时刻。新的赛季。新的生活。新的经验。一种新的时间周期。一种新的时间周期。新的期望。新的梦想。新的运气。新的生活。新的死亡。新的幸福。不满新。新生活的眼泪。新的死亡眼泪。新的2010年。一种新的气息。一种新的气息。希望是新的一年。生命是一个新的一年。生命是一个新的一年。新的一年,是呼吸。空气到肺部填满。生理成熟即将在新的一年。没有变化的生活。不改变主意。没有变化是庆祝。这是一个哲学,并不改变新的一年。新年新的一年只。对于世界。

새해

새해. 새로운 시간. 새 캘린더. 새로운 달. 새 주. 새로운 하루. 새로운 분. 새로운 초. 새 순간. 새로운 계절. 새로운 살고있다. 새로운 경험. 새로운 시간을주기. 새로운 시간을주기. 새로운 기대. 새로운 꿈. 새로운 행운을. 새로운 살고있다. 새로운 사망. 새로운 행복. 새로운의 불행. 새로운 인생을 눈물. 새로운 죽음을 눈물. 새로운 2010 년. 새 숨을 쉴 때. 새 숨을 쉴 때. 새해 희망입니다. 인생의 새로운 1 년입니다. 인생의 새로운 1 년입니다. 새해 호흡. 공기가 폐를 가득 차있습니다. 물리적 성숙 새해오고있습니다. 인생은 변화하지 않는다. 변하지 마음입니다. 변하지 축하합니다. 그것은 새해를 변경하지 않는 철학이다. 새해에만 새했다. 세상을 위해.

正月

新しい年。新しい時間。新しいカレンダー。新しいヶ月。新しい週。新しい1日。新規分。新秒。新しい瞬間。新しい季節。ニューヨーク在住。新しい経験。新しい時間のサイクル。新しい時間のサイクル。新たな期待。新たな夢を見る。新しい運。ニューヨーク在住。新しい年没。新たな幸福。新しいの不幸。新しい人生を流した。新しい死の涙。ニューヨーク、2010年。新たな息吹を。新たな息吹を。希望は、新しい年です。人生は新しい年です。人生は新しい年です。新しい年の呼吸です。空気を肺に満ちている。物理的な成熟は、新しい年に来ています。ていない変更の人生ですか。ていない変更を気にされます。ていない変更祝われます。これは、新しい年は変更されません哲学です。新年は新しい年。世界てください。

Any Nou

Un nou any. Un temps nou. Un nou calendari. Nova mes. Nova setmana. Nou dia. Nova minuts. Nou segons. Nous moments. Noves temporades. Una nova vida. Noves experiències. Un nou cicle de temps. Un nou cicle de temps. Noves expectatives. Nous somnis. Nova sort. Una nova vida. Noves morts. Nova felicitat. La infelicitat dels nous. Llàgrimes Nova vida. Plorar la mort de nou. Any nou 2010. Un nou alè. Un nou alè. L'esperança és l'any nou. La vida és un nou any. La vida és un nou any. Està respirant nou any. Aire als pulmons s'omplen. La maduresa física s'acosta el nou any. Que no canvia és la vida. No canvia és la ment. No es celebra el canvi. És una filosofia no canvia l'any nou. Un nou any només un nou any. Per al món.

Nuwe Jaar

'N nuwe jaar. 'N nuwe tyd. 'N nuwe kalender. New year. Nuwe weke. Nuwe dag. Nuwe minute. Nuwe sekondes. Nuwe oomblikke. Nuwe seisoen. Nuwe lewe. Nuwe ervarings. 'N nuwe tyd-siklus. 'N nuwe tyd-siklus. Nuwe verwagtinge. Nuwe drome. Nuwe geluk. Nuwe lewe. Nuwe sterftes. Nuwe geluk. Ongelukkigheid van die nuwe. Nuwe lewe in trane. Nuwe dood trane. Nuwe jaar 2010. 'N nuwe asem. 'N nuwe asem. Hoop is in die nuwe jaar. Die lewe is 'n nuwe jaar. Die lewe is 'n nuwe jaar. Is asemhaling nuwe jaar. Lug na die longe gevul is nie. Fisiese volwassenheid kom na die nuwe jaar. Nie verander nie is lewe. Nie verander nie, is gees. Nie verander nie gevier word. Dit is 'n filosofie maar geen verandering in die nuwe jaar nie. Nuwe jaar net 'n nuwe jaar. Vir die wêreld.

السنة الجديدة

والسنة الجديدة. ومرة جديدة. تقويم جديد. أشهر جديدة. جديد أسابيع. جديد اليوم. الجديد دقائق. جديدة ثانية. جديدة لحظات. فصول جديدة. حياة جديدة. تجارب جديدة. وهناك دورة زمنية جديدة. وهناك دورة زمنية جديدة. توقعات جديدة. أحلام جديدة. حظ جديدة. حياة جديدة. وفيات جديدة. جديد السعادة. التعاسة من جديد. دموع الحياة الجديدة. الدموع وفاة جديدة. جديد عام 2010. ونفسا جديدا. ونفسا جديدا. الأمل هو بداية العام الجديد. الحياة هي سنة جديدة. الحياة هي سنة جديدة. يتنفس العام الجديد. الهواء إلى الرئتين يتم شغلها. النضج الجسدي يقترب من السنة الجديدة. لا يتغير هو الحياة. لا تغير هو العقل. لا تغيير الذي يحتفل به. بل هو فلسفة لا يغير من العام الجديد. العام الجديد إلا في السنة الجديدة. بالنسبة للعالم.

השנה החדשה

שנה חדשה. מועד חדש. לוח שנה חדש. ניו חודשים. שבועות חדשים. יום חדש. ניו דקות. שניות חדש. רגעים חדשים. עונות חדשות. חיים חדשים. חוויות חדשות. מחזור זמן חדש. מחזור זמן חדש. ציפיות חדשים. חלומות חדשים. מזל חדש. חיים חדשים. מקרי מוות חדשים. אושר חדש. אומללות של חדש. דמעות חיים חדשים. דמעות ניו מוות. שנה חדשה 2010. נשימה חדשה. נשימה חדשה. התקווה היא השנה החדשה. החיים לשנה החדשה. החיים לשנה החדשה. הוא נושם לשנה החדשה. האוויר אל הריאות מתמלאות. בשלות פיזית מגיע השנה החדשה. לא לשנות את החיים. השינוי הוא לא אכפת. השינוי הוא לא חגג. זה פילוסופיה לא לשנות את השנה החדשה. לשנה החדשה רק בשנה החדשה. עבור העולם.

Nový rok

Nový rok. Nový čas. Nový kalendář. New měsíců. New týdnů. Nový den. New minut. New sekund. Nové momenty. Nové sezony. Nový život. Nové zkušenosti. Nový čas cyklu. Nový čas cyklu. Nová očekávání. Nové sny. New štěstí. Nový život. New úmrtí. New štěstí. Neštěstí nového. Nový život slzy. New smrt slzy. Nový rok 2010. Nový dech. Nový dech. Naděje je nový rok. Život je nový rok. Život je nový rok. Vdechuje nový rok. Vzduchu do plic, jsou obsazena. Fyzické dospělosti přichází do nového roku. Nemění, je život. Nemění, je mysl. Nezmění se slaví. To je filozofie nemění nového roku. Nový rok jen nový rok. Pro celý svět.

Bagong Taon

Isang bagong taon. Isang bagong panahon. Isang bagong kalendaryo. Bagong buwan. Bagong linggo. Bagong araw-araw. Bagong mga minuto. Bagong segundo. Bagong sandali. Bagong panahon. Bagong buhay. Bagong mga karanasan. Ang isang bagong ikot ng panahon. Ang isang bagong ikot ng panahon. Bagong mga inaasahan. Bagong dreams. Bagong luck. Bagong buhay. Bagong namamatay. Bagong kaligayahan. Kalungkutan ng bago. Bagong buhay na ang luha. Bagong kamatayan luha. Bagong taon ng 2010. Isang bagong hininga. Isang bagong hininga. Hope ay ang bagong taon. Life ay isang bagong taon. Life ay isang bagong taon. Ang paghinga ng bagong taon. Air sa baga ay napuno. Pisikal na kapanahunan ay nanggagaling sa bagong taon. Ay hindi nagbabago ang buhay. Hindi baguhin ang isip. Hindi pagbabago ay kilala. Ito ay isang pilosopiya ay hindi nagbabago ang bagong taon. Bagong taon lamang ng isang bagong taon. Para sa buong mundo.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder