27.12.2009

NEW YEAR - 2.0.0.9 - 2.0.10

New Year

A new year. A new time. A new calendar. New months. New weeks. New day. New minutes. New seconds. New moments. New seasons. New lives. New experiences. A new time cycle. A new time cycle. New expectations. New dreams. New luck. New lives. New deaths. New happiness. Unhappiness of the new. New life tears. New death tears. New year 2010. A new breath. A new breath. Hope is the new year. Life is a new year. Life is a new year. Is breathing new year. Air to the lungs are filled. Physical maturity is coming to the new year. Does not change is life. Not change is mind. Not change is celebrated. It is a philosophy does not change the new year. New year only a new year. For the world.

Yeni Bir Yıl

Yeni bir yıl. Yeni bir zaman. Yeni bir takvim. Yeni aylar. Yeni haftalar. Yeni günler. Yeni dakikalar. Yeni saniyeler. Yeni anlar. Yeni mevsimler. Yeni yaşamlar. Yeni yaşantılar. Yeni bir zaman döngüsü. Yeni bir zaman döngüsü. Yeni beklentiler. Yeni hayaller. Yeni şanslar. Yeni hayatlar. Yeni ölümler. Yeni mutluluklar. Yeni mutsuzluklar. Yeni yaşam gözyaşları. Yeni ölüm gözyaşları. Yeni bir yıl 2010. Yeni bir nefes. Yeni bir soluk. Umuttur yeni yıl. Yaşamdır yeni yıl. Hayattır yeni yıl. Nefestir yeni yıl. Akciğerlere dolan havadır. Bedene gelen olgunluktur yeni yıl. Değişmeyen hayattır. Değişmeyen düşüncedir. Değişmeyen kutlamadır. Değişmeyen bir felsefedir yeni yıl. Yeni yıl sadece yeni bir yıldır. Dünya için.

Nouvel An

Une nouvelle année. Une nouvelle heure. Un nouveau calendrier. Nouveau mois. Nouvelle semaines. New Day. Nouvelle minutes. Nouvelle secondes. Nouvelle moments. Nouvelle saisons. Nouvelle vie. De nouvelles expériences. Un cycle nouveau temps. Un cycle nouveau temps. Nouvelles attentes. Nouveaux rêves. Nouvelle chance. Nouvelle vie. Nouveau décès. Nouveau bonheur. Le malheur de la nouvelle. Une nouvelle vie larmes. Décès Nouveau larmes. Nouvel an 2010. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. L'espérance est la nouvelle année. La vie est une nouvelle année. La vie est une nouvelle année. Respire la nouvelle année. L'air aux poumons sont remplis. Maturité physique touche à la nouvelle année. Ne change pas c'est la vie. Change pas, c'est l'esprit. Peu de changement est célébrée. C'est une philosophie ne change pas la nouvelle année. Nouvelle année seulement une nouvelle année. Pour le monde.

Año Nuevo

Un nuevo año. Un tiempo nuevo. Un nuevo calendario. Nueva mes. Nueva semana. Nuevo día. Nueva minutos. Nuevo segundos. Nuevos momentos. Nuevas temporadas. Una nueva vida. Nuevas experiencias. Un nuevo ciclo de tiempo. Un nuevo ciclo de tiempo. Nuevas expectativas. Nuevos sueños. Nueva suerte. Una nueva vida. Nuevas muertes. Nueva felicidad. La infelicidad de los nuevos. Lágrimas Nueva vida. Llorar la muerte de nuevo. Año nuevo 2010. Un nuevo aliento. Un nuevo aliento. La esperanza es el año nuevo. La vida es un nuevo año. La vida es un nuevo año. Está respirando nuevo año. Aire a los pulmones se llenan. La madurez física se acerca el nuevo año. Que no cambia es la vida. No cambia es la mente. No se celebra el cambio. Es una filosofía no cambia el año nuevo. Un nuevo año sólo un nuevo año. Para el mundo.

New Year

Un nuovo anno. Un tempo nuovo. Un nuovo calendario. Nuovo mese. Nuova settimana. Nuovo giorno. New minuti. New secondi. Nuovi momenti. Nuove stagioni. Nuove vite. Nuove esperienze. Un ciclo di nuovo tempo. Un ciclo di nuovo tempo. Nuove aspettative. Nuovi sogni. New fortuna. Nuove vite. Nuove morti. Nuovo la felicità. Infelicità del nuovo. Lacrime Nuova vita. Lacrime New morte. Nuovo anno 2010. Un nuovo respiro. Un nuovo respiro. La speranza è l'anno nuovo. La vita è un nuovo anno. La vita è un nuovo anno. Respira il nuovo anno. Aria per i polmoni sono pieni. La maturità fisica sta arrivando al nuovo anno. Non cambia è la vita. Non cambia è la mente. Non cambia è celebrato. Si tratta di una filosofia non cambia il nuovo anno. Nuovo anno solo un nuovo anno. Per il mondo.

Ano Novo

Um novo ano. Um novo tempo. Um novo calendário. Novo mês. Nova semana. Novo dia. Nova minutos. Segundo Novo. Novos momentos. Novas estações. Novas vidas. Novas experiências. Um ciclo novo tempo. Um ciclo novo tempo. Novas expectativas. Novos sonhos. Novo sorte. Novas vidas. Novas mortes. Nova felicidade. A infelicidade do novo. Nova vida lágrimas. Morte lágrimas Novo. Novo ano 2010. Um novo fôlego. Um novo fôlego. A esperança é o ano novo. A vida é um novo ano. A vida é um novo ano. Está respirando ano novo. Ar para os pulmões estão cheios. Maturidade física é chegar ao ano novo. Não muda é a vida. Não mudar é a mente. Não mudar é comemorado. É uma filosofia não muda o ano novo. Ano Novo, somente um ano novo. Para o mundo.

New Year

Ein neues Jahr. Eine neue Zeit. Ein neuer Kalender. Neue Monat. Neue Woche. Neuen Tag. Neue Minuten. Neue Sekunden. Neue Momente. Neue Jahreszeiten. Neue Leben. Neue Erfahrungen. Eine neue Zeit-Zyklus. Eine neue Zeit-Zyklus. Neue Erwartungen. Neue Träume. Neues Glück. Neue Leben. Neue Todesfälle. Neues Glück. Das Unglück der neuen. Neues Leben Tränen. New Tod Tränen. Neues Jahr 2010. Ein neuer Atem. Ein neuer Atem. Hoffnung ist das neue Jahr. Das Leben ist ein neues Jahr. Das Leben ist ein neues Jahr. Ist die Atmung ins neue Jahr. Luft in die Lungen gefüllt sind. Körperliche Reife kommt, um das neue Jahr. Ist das Leben nicht ändern. Nicht ändert, ist Geist. Nicht ändern wird gefeiert. Es ist eine Philosophie ändert sich nicht im neuen Jahr. Neues Jahr nur ein neues Jahr. Für die Welt.

Bliain Nua

A bhliain nua. A am nua. A féilire nua. Mhí Nua. Seachtaine Nua. Nua lá. Nóiméad Nua. Soicind Nua. Chuimhneacháin Nua. Séasúir Nua. Saol nua. Taithí nua. Tá rothar nua am. Tá rothar nua am. Ionchais Nua. Aisling Nua. Nua luck. Saol nua. Básanna Nua. Sonas Nua. Unhappiness an nua. Tears saol nua. Tears bás Nua. Nua bhliain 2010. A anáil nua. A anáil nua. Tá dóchas an bhliain nua. Tá Life sa bhliain nua. Tá Life sa bhliain nua. Análaithe An bhliain nua. Aeir chun na scamhóga a líonadh. Tá aibíocht Fhisiciúil ag teacht leis an mbliain nua. An é nach bhfuil athrú saoil. Tá Gan athrú intinne. Tá Gan athrú a cheiliúradh. Tá sé fealsúnacht ní athraíonn na bliana nua. Nua bliain amháin sa bhliain nua. Chun an domhan.

New Year

Nýtt ár. Nýr tími. Nýtt dagatal. Nýr mánuði. Ný vikur. Nýr dagur. New mínútur. Nýr sekúndur. New augnablik. Ný árstíð. Nýtt líf. Ný reynslu. Nýr tími hringrás. Nýr tími hringrás. Nýjar væntingar. New draumar. New heppni. Nýtt líf. New dáið. Ný hamingju. Óhamingju nýju. Nýtt líf tár. Nýjar dauða tár. Nýtt ár 2010. Ný andanum. Ný andanum. Von er á nýju ári. Lífið er nýtt ár. Lífið er nýtt ár. Er andardráttur nýtt ár. Air í lungum eru fyllt. Líkamleg þroska er að koma á nýju ári. Er ekki breytast er lífið. Ekki breyting er huga. Ekki breyting er haldin. Það er heimspeki ekki breytt nýju ári. Nýtt ár aðeins nýtt ár. Fyrir heiminn.

Новый Год

Новый год. Новое время. Новый календарь. Новые месяцев. Новые недели. Новый день. Новая минут. Новые секунд. Новые моменты. Новый сезон. Новая жизнь. Новый опыт. Новый цикл времени. Новый цикл времени. Новых ожиданий. Новые мечты. Новая удача. Новая жизнь. Новый человек. Новое счастье. Несчастье нового. Слезы новую жизнь. Слезы Новая смерть. Новый 2010 год. Новое дыхание. Новое дыхание. Надежда на новый год. Жизнь нового года. Жизнь нового года. Дышит новым годом. Воздух в легкие заполняются. Физическая зрелость приходит к новому году. Не изменяет жизнь. Не изменяйте это ум. Не изменяйте отмечается. Это философия, не изменится в новом году. Новый год только в новом году. Для всего мира.

Нова година

А новата година. А новото време. А новия календар. Нова месеца. Нова седмица. Нов ден. Нова минути. Нова секунди. Нови моменти. Нова сезона. Нов живот. Нови преживявания. Започва нов период на време. Започва нов период на време. Нови очаквания. Нова мечти. Нов късмет. Нов живот. Нови смъртни случаи. Нова щастие. Нещастието на новото. Нов живот сълзи. Нова смърт сълзи. Нова година 2010. Нов дъх. Нов дъх. Надявам се новата година. Животът е нова година. Животът е нова година. Диша новата година. Въздух към белите дробове са запълнени. Физическа зрялост е смешен към новата година. Не промяна е живота. Не промяна е ума. Не променяйте се празнува. Това е философия, не променя новата година. Нова година само на нова година. За света.

Новий Рік

Новий рік. Новий час. Новий календар. Нові місяців. Нові тижня. Новий день. Нова хвилин. Нові секунд. Нові моменти. Новий сезон. Нове життя. Новий досвід. Новий цикл часу. Новий цикл часу. Нових очікувань. Нові мрії. Нова удача. Нове життя. Нова людина. Нове щастя. Нещастя нового. Сльози нове життя. Сльози Нова смерть. Новий 2010 рік. Нове дихання. Нове дихання. Надія на новий рік. Життя нового року. Життя нового року. Дихає новим роком. Повітря в легені заповнюються. Фізична зрілість приходить до нового року. Не змінює життя. Не змінюйте це розум. Не змінюйте відзначається. Це філософія, не зміниться в новому році. Новий рік тільки в новому році. Для всього світу.


Nový rok

Nový rok. Nový čas. Nový kalendár. New mesiacov. New týždňov. Nový deň. New minút. New sekúnd. Nové momenty. Novej sezóny. Nový život. Nové skúsenosti. Nový čas cyklu. Nový čas cyklu. Nová očakávania. Nové sny. New šťastie. Nový život. New úmrtia. New šťastie. Nešťastie nového. Nový život slzy. New smrť slzy. Nový rok 2010. Nový dych. Nový dych. Nádej je nový rok. Život je nový rok. Život je nový rok. Vdychuje nový rok. Vzduchu do pľúc, sú obsadené. Fyzické dospelosti prichádza do nového roka. Nemení, je život. Nemení, je myseľ. Nezmení sa oslavuje. To je filozofia nemení nového roka. Nový rok len nový rok. Pre celý svet.

Πρωτοχρονιά

Ένα νέο έτος. Ένα νέο χρόνο. Ένα νέο χρονοδιάγραμμα. Νέα μήνες. Νέα εβδομάδες. Νέα ημέρα. Νέο λεπτά. Νέα δευτερόλεπτα. Νέα στιγμές. Νέα εποχές. Νέα ζωή. Νέες εμπειρίες. Ένας νέος κύκλος του χρόνου. Ένας νέος κύκλος του χρόνου. Νέες προσδοκίες. Νέα όνειρα. Νέα τύχη. Νέα ζωή. Νέα θανάτους. Νέα ευτυχία. Δυστυχία των νέων. Νέο δάκρυα ζωή. Νέο δάκρυα θάνατο. Νέο έτος 2010. Μια νέα πνοή. Μια νέα πνοή. Η ελπίδα είναι το νέο έτος. Η ζωή είναι ένα νέο έτος. Η ζωή είναι ένα νέο έτος. Αναπνέει νέο έτος. Αέρα στους πνεύμονες είναι γεμάτη. Σωματική ωριμότητα έρχεται με το νέο έτος. Δεν αλλάζει η ζωή. Δεν έχει αλλάξει γνώμη. Δεν αλλαγή γιορτάζεται. Είναι μια φιλοσοφία δεν αλλάζει το νέο έτος. Νέο έτος, και μόνο ένα νέο έτος. Για τον κόσμο.

Uusivuosi

Uusi vuosi. Uusi aika. Uusi kalenteri. New kuukautta. New viikkoa. Uusi päivä. New minuuttia. New sekuntia. New hetkiä. New vuodenaikoina. Uutta elämää. Uusia kokemuksia. Uusi aika aikana. Uusi aika aikana. Uusia odotuksia. Uudet unia. Uusi onnea. Uutta elämää. New kuolemia. Uuden onnea. Onnettomuutta uuden. Uusi elämä kyyneleitä. Uusi kuoleman kyyneleitä. Uutta vuotta 2010. Uusi hengitys. Uusi hengitys. Toivottavasti on uusi vuosi. Elämä on uusi vuosi. Elämä on uusi vuosi. Hengittää uutta vuotta. Ilmaa keuhkot ovat täynnä. Fyysinen maturiteetti on tulossa uutta vuotta. Ei muuta elämää. Ei muutosta mielessä. Ei muuta vietetään. Se on filosofia ei muuta uutta vuotta. Uusi vuosi vain uutta vuotta. Maailman.

Nyår

Ett nytt år. En ny tid. En ny tidsplan. New månader. New veckor. Ny dag. New minuter. New sekunder. Nya stunder. Nya säsonger. Nya liv. Nya upplevelser. En ny tid cykel. En ny tid cykel. Nya förväntningar. Nya drömmar. Ny luck. Nya liv. Nya dödsfall. Ny lycka. Missnöje med den nya. Nytt liv tårar. Nytt dödsfall tårar. Nytt år 2010. Ett nytt andetag. Ett nytt andetag. Hoppet är det nya året. Livet är ett nytt år. Livet är ett nytt år. Andas nytt år. Luft till lungorna är fyllda. Fysisk mognad kommer till det nya året. Inte ändras är livet. Inte ändra i åtanke. Inte ändra firas. Det är en filosofi ändrar inte det nya året. Nytt år bara ett nytt år. För världen.

新年

新的一年。一种新的时间。一种新的日历。新个月。新周。新的一天。新分钟。新秒。新的时刻。新的赛季。新的生活。新的经验。一种新的时间周期。一种新的时间周期。新的期望。新的梦想。新的运气。新的生活。新的死亡。新的幸福。不满新。新生活的眼泪。新的死亡眼泪。新的2010年。一种新的气息。一种新的气息。希望是新的一年。生命是一个新的一年。生命是一个新的一年。新的一年,是呼吸。空气到肺部填满。生理成熟即将在新的一年。没有变化的生活。不改变主意。没有变化是庆祝。这是一个哲学,并不改变新的一年。新年新的一年只。对于世界。

새해

새해. 새로운 시간. 새 캘린더. 새로운 달. 새 주. 새로운 하루. 새로운 분. 새로운 초. 새 순간. 새로운 계절. 새로운 살고있다. 새로운 경험. 새로운 시간을주기. 새로운 시간을주기. 새로운 기대. 새로운 꿈. 새로운 행운을. 새로운 살고있다. 새로운 사망. 새로운 행복. 새로운의 불행. 새로운 인생을 눈물. 새로운 죽음을 눈물. 새로운 2010 년. 새 숨을 쉴 때. 새 숨을 쉴 때. 새해 희망입니다. 인생의 새로운 1 년입니다. 인생의 새로운 1 년입니다. 새해 호흡. 공기가 폐를 가득 차있습니다. 물리적 성숙 새해오고있습니다. 인생은 변화하지 않는다. 변하지 마음입니다. 변하지 축하합니다. 그것은 새해를 변경하지 않는 철학이다. 새해에만 새했다. 세상을 위해.

正月

新しい年。新しい時間。新しいカレンダー。新しいヶ月。新しい週。新しい1日。新規分。新秒。新しい瞬間。新しい季節。ニューヨーク在住。新しい経験。新しい時間のサイクル。新しい時間のサイクル。新たな期待。新たな夢を見る。新しい運。ニューヨーク在住。新しい年没。新たな幸福。新しいの不幸。新しい人生を流した。新しい死の涙。ニューヨーク、2010年。新たな息吹を。新たな息吹を。希望は、新しい年です。人生は新しい年です。人生は新しい年です。新しい年の呼吸です。空気を肺に満ちている。物理的な成熟は、新しい年に来ています。ていない変更の人生ですか。ていない変更を気にされます。ていない変更祝われます。これは、新しい年は変更されません哲学です。新年は新しい年。世界てください。

Any Nou

Un nou any. Un temps nou. Un nou calendari. Nova mes. Nova setmana. Nou dia. Nova minuts. Nou segons. Nous moments. Noves temporades. Una nova vida. Noves experiències. Un nou cicle de temps. Un nou cicle de temps. Noves expectatives. Nous somnis. Nova sort. Una nova vida. Noves morts. Nova felicitat. La infelicitat dels nous. Llàgrimes Nova vida. Plorar la mort de nou. Any nou 2010. Un nou alè. Un nou alè. L'esperança és l'any nou. La vida és un nou any. La vida és un nou any. Està respirant nou any. Aire als pulmons s'omplen. La maduresa física s'acosta el nou any. Que no canvia és la vida. No canvia és la ment. No es celebra el canvi. És una filosofia no canvia l'any nou. Un nou any només un nou any. Per al món.

Nuwe Jaar

'N nuwe jaar. 'N nuwe tyd. 'N nuwe kalender. New year. Nuwe weke. Nuwe dag. Nuwe minute. Nuwe sekondes. Nuwe oomblikke. Nuwe seisoen. Nuwe lewe. Nuwe ervarings. 'N nuwe tyd-siklus. 'N nuwe tyd-siklus. Nuwe verwagtinge. Nuwe drome. Nuwe geluk. Nuwe lewe. Nuwe sterftes. Nuwe geluk. Ongelukkigheid van die nuwe. Nuwe lewe in trane. Nuwe dood trane. Nuwe jaar 2010. 'N nuwe asem. 'N nuwe asem. Hoop is in die nuwe jaar. Die lewe is 'n nuwe jaar. Die lewe is 'n nuwe jaar. Is asemhaling nuwe jaar. Lug na die longe gevul is nie. Fisiese volwassenheid kom na die nuwe jaar. Nie verander nie is lewe. Nie verander nie, is gees. Nie verander nie gevier word. Dit is 'n filosofie maar geen verandering in die nuwe jaar nie. Nuwe jaar net 'n nuwe jaar. Vir die wêreld.

السنة الجديدة

والسنة الجديدة. ومرة جديدة. تقويم جديد. أشهر جديدة. جديد أسابيع. جديد اليوم. الجديد دقائق. جديدة ثانية. جديدة لحظات. فصول جديدة. حياة جديدة. تجارب جديدة. وهناك دورة زمنية جديدة. وهناك دورة زمنية جديدة. توقعات جديدة. أحلام جديدة. حظ جديدة. حياة جديدة. وفيات جديدة. جديد السعادة. التعاسة من جديد. دموع الحياة الجديدة. الدموع وفاة جديدة. جديد عام 2010. ونفسا جديدا. ونفسا جديدا. الأمل هو بداية العام الجديد. الحياة هي سنة جديدة. الحياة هي سنة جديدة. يتنفس العام الجديد. الهواء إلى الرئتين يتم شغلها. النضج الجسدي يقترب من السنة الجديدة. لا يتغير هو الحياة. لا تغير هو العقل. لا تغيير الذي يحتفل به. بل هو فلسفة لا يغير من العام الجديد. العام الجديد إلا في السنة الجديدة. بالنسبة للعالم.

השנה החדשה

שנה חדשה. מועד חדש. לוח שנה חדש. ניו חודשים. שבועות חדשים. יום חדש. ניו דקות. שניות חדש. רגעים חדשים. עונות חדשות. חיים חדשים. חוויות חדשות. מחזור זמן חדש. מחזור זמן חדש. ציפיות חדשים. חלומות חדשים. מזל חדש. חיים חדשים. מקרי מוות חדשים. אושר חדש. אומללות של חדש. דמעות חיים חדשים. דמעות ניו מוות. שנה חדשה 2010. נשימה חדשה. נשימה חדשה. התקווה היא השנה החדשה. החיים לשנה החדשה. החיים לשנה החדשה. הוא נושם לשנה החדשה. האוויר אל הריאות מתמלאות. בשלות פיזית מגיע השנה החדשה. לא לשנות את החיים. השינוי הוא לא אכפת. השינוי הוא לא חגג. זה פילוסופיה לא לשנות את השנה החדשה. לשנה החדשה רק בשנה החדשה. עבור העולם.

Nový rok

Nový rok. Nový čas. Nový kalendář. New měsíců. New týdnů. Nový den. New minut. New sekund. Nové momenty. Nové sezony. Nový život. Nové zkušenosti. Nový čas cyklu. Nový čas cyklu. Nová očekávání. Nové sny. New štěstí. Nový život. New úmrtí. New štěstí. Neštěstí nového. Nový život slzy. New smrt slzy. Nový rok 2010. Nový dech. Nový dech. Naděje je nový rok. Život je nový rok. Život je nový rok. Vdechuje nový rok. Vzduchu do plic, jsou obsazena. Fyzické dospělosti přichází do nového roku. Nemění, je život. Nemění, je mysl. Nezmění se slaví. To je filozofie nemění nového roku. Nový rok jen nový rok. Pro celý svět.

Bagong Taon

Isang bagong taon. Isang bagong panahon. Isang bagong kalendaryo. Bagong buwan. Bagong linggo. Bagong araw-araw. Bagong mga minuto. Bagong segundo. Bagong sandali. Bagong panahon. Bagong buhay. Bagong mga karanasan. Ang isang bagong ikot ng panahon. Ang isang bagong ikot ng panahon. Bagong mga inaasahan. Bagong dreams. Bagong luck. Bagong buhay. Bagong namamatay. Bagong kaligayahan. Kalungkutan ng bago. Bagong buhay na ang luha. Bagong kamatayan luha. Bagong taon ng 2010. Isang bagong hininga. Isang bagong hininga. Hope ay ang bagong taon. Life ay isang bagong taon. Life ay isang bagong taon. Ang paghinga ng bagong taon. Air sa baga ay napuno. Pisikal na kapanahunan ay nanggagaling sa bagong taon. Ay hindi nagbabago ang buhay. Hindi baguhin ang isip. Hindi pagbabago ay kilala. Ito ay isang pilosopiya ay hindi nagbabago ang bagong taon. Bagong taon lamang ng isang bagong taon. Para sa buong mundo.


19.12.2009

Cold Body

Coldness of my body

My body cold. My body ice. Coldness of my body, my blood works. Coldness of my body, my body works. Coldness of my body, my brain works. My brain has seized my body coldness. Cold, soulless body is my soul. I think the cold. I feel cold. I love the cold. I'm having a cold. Cold dying. Cold kill. I'm having cold. Live cold. I like the cold. Adore cold. Imagine my cold. Thoughts cold. My life cold. My breath cold. My blood cold. My room cold. Cold sleep. I am left cold. I can not live without the cold. I can not sleep without the cold. I can not feel the cold without. I can not feel free from cold. I can not breathe without a cold. Can die from cold. My body cold. My body ice. Coldness of my body gives me peace of mind. Me taste the coldness of my body is freedom. Coldness of my body scares people. Coldness of my body scares people. Away from the coldness of my body makes me human. Coldness of my body is killing. Coldness of my body is killed.

Bedenimin soğukluğu

Bedenim soğuk. Bedenim buz. Bedenimin soğukluğu kanıma işliyor. Bedenimin soğukluğu organlarıma işliyor. Bedenimin soğukluğu beynime işliyor. Bedenimin soğukluğu beynimi ele geçiriyor. Soğuk, ruhsuz bedenime ruh oluyor. Soğuk düşünüyorum. Soğuk hissediyorum. Soğuk sevişiyorum. Soğuk yaşıyorum. Soğuk ölüyorum. Soğuk öldürüyorum. Soğuğu yaşıyorum. Soğuğu yaşatıyorum. Soğuğu seviyorum. Soğuğa tapıyorum. Hayallerim soğuk. Düşüncelerim soğuk. Hayatım soğuk. Nefesim soğuk. Kanım soğuk. Odam soğuk. Soğuk uyuyorum. Soğuk soluyorum. Soğuk olmadan yaşayamıyorum. Soğuk olmadan uyuyamıyorum. Soğuk olmadan hissedemiyorum. Soğuk olmadan kendimi özgür hissedemiyorum. Soğuk olmadan nefes alamıyorum. Soğuk olmadan öldüremiyorum. Bedenim soğuk. Bedenim buz. Bedenimin soğukluğu bana huzur veriyor. Bedenimin soğukluğu bana özgürlüğü tattırıyor. Bedenimin soğukluğu insanları korkutuyor. Bedenimin soğukluğu insanları ürkütüyor. Bedenimin soğukluğu beni insanlardan uzaklaştırıyor. Bedenimin soğukluğu öldürüyor. Bedenimin soğukluğu katlediyor.

Froideur de mon corps

Mon corps froid. Mon corps de glace. Froideur de mon corps, mes travaux de sang. Froideur de mon corps, mon corps fonctionne. Froideur de mon corps, mon cerveau fonctionne. Mon cerveau a saisi ma froideur du corps. Froide, le corps sans âme est mon âme. Je pense que le froid. J'ai froid. J'aime le froid. J'ai un rhume. Cold train de mourir. Cold tuer. Je n'arrive pas à froid. Live froid. J'aime le froid. Adore froid. Imaginez mon rhume. Pensées froides. Ma vie froide. Mon souffle froid. Mon sang froid. Ma chambre froide. Cold sommeil. Je suis resté froid. Je ne peux pas vivre sans le froid. Je ne peux pas dormir sans le froid. Je ne peux pas sentir le froid dehors. Je ne sens pas libre de froid. Je ne peux pas respirer sans froid. Peuvent mourir de froid. Mon corps froid. Mon corps de glace. Froideur de mon corps me donne la tranquillité d'esprit. Me goût de la froideur de mon corps est la liberté. Froideur de mon corps fait peur aux gens. Froideur de mon corps fait peur aux gens. Loin de la froideur de mon corps me fait l'homme. La froideur de mon corps est mort. Froideur de mon corps est tué.

Frialdad de mi cuerpo

Mi cuerpo frío. Mi cuerpo de hielo. Frialdad de mi cuerpo, mis obras en la sangre. Frialdad de mi cuerpo, mi cuerpo trabaja. Frialdad de mi cuerpo, mi cerebro funciona. Mi cerebro se ha apoderado de mi cuerpo frío. Frío, el cuerpo sin alma es mi alma. Creo que el frío. Siento frío. Me gusta el frío. Tengo un resfriado. Cold morir. Cold matar. Tengo frío. Frío Live. Me gusta el frío. Frío Adore. Imagine mi frío. Pensamientos en frío. Mi vida en frío. Mi frío aliento. Mi sangre fría. Mi fría habitación. Sueño Fría. Me he quedado frío. No puedo vivir sin el frío. No puedo dormir sin el frío. No puedo sentir el frío fuera. No puede sentirse libre de frío. No puedo respirar sin un resfriado. Pueden morir de frío. Mi cuerpo frío. Mi cuerpo de hielo. Frialdad de mi cuerpo me da tranquilidad. Me gusto el frío de mi cuerpo es la libertad. Frialdad de mi cuerpo asusta a la gente. Frialdad de mi cuerpo asusta a la gente. Lejos de la frialdad de mi cuerpo me hace humano. Frialdad de mi cuerpo está matando. Frialdad de mi cuerpo está muerto.

La freddezza del mio corpo

Il mio corpo freddo. Il mio corpo di ghiaccio. La freddezza del mio corpo, il mio sangue opere. La freddezza del mio corpo, il mio corpo funziona. La freddezza del mio corpo, il mio cervello funziona. Il mio cervello ha colto la mia freddezza corpo. Freddo, senza anima e il corpo è la mia anima. Credo che il freddo. Mi sento freddo. Io amo il freddo. Ho il raffreddore. Freddo morire. Freddo uccidere. Ho freddo. Live freddo. Mi piace il freddo. Adore freddo. Immaginate il mio raffreddore. Pensieri freddo. La mia vita a freddo. Il mio respiro freddo. Il mio sangue freddo. La mia stanza fredda. Freddo sonno. Io sono rimasto freddo. Non posso vivere senza il freddo. Non riesco a dormire senza il freddo. Non riesco a sentire il freddo senza. Non posso sentirmi libero da freddo. Non posso respirare senza un raffreddore. Può morire dal freddo. Il mio corpo freddo. Il mio corpo di ghiaccio. La freddezza del mio corpo mi dà la pace della mente. Mi gusto la freddezza del mio corpo è la libertà. La freddezza del mio corpo spaventa le persone. La freddezza del mio corpo spaventa le persone. Lontano dalla freddezza del mio corpo mi rende umano. La freddezza del mio corpo sta uccidendo. La freddezza del mio corpo viene ucciso.

Kälte meines Körpers

Mein Körper kalt. Mein Körper Eis. Kälte von meinem Körper, mein Blut funktioniert. Kälte von meinem Körper, mein Körper funktioniert. Kälte von meinem Körper, mein Gehirn funktioniert. Mein Gehirn hat meinen Körper Kälte beschlagnahmt. Kalt, seelenlose Körper meiner Seele. Ich denke, die Kälte. Ich fühle mich kalt. Ich liebe die Kälte. Ich habe eine Erkältung. Kälte sterben. Cold töten. Ich habe kalt. Live kalt. Ich mag die Kälte. Adore kalt. Stellen Sie sich meine kalt. Gedanken kalt. Mein Leben kalt. Mein Atem kalt. Mein Blut kalt. Mein Zimmer kalt. Cold schlafen. Ich bin kalt ließ. Ich kann nicht leben, ohne die Kälte. Ich kann nicht schlafen, ohne die Kälte. Ich kann nicht das Gefühl, die Kälte draußen. Ich kann nicht das Gefühl, frei von Kälte. Ich kann nicht atmen, ohne eine Erkältung. Kann die von der Kälte. Mein Körper kalt. Mein Körper Eis. Kälte mein Körper gibt mir Ruhe. Mir schmecken die Kälte meines Körpers ist die Freiheit. Kälte meines Körpers erschreckt die Menschen. Kälte meines Körpers erschreckt die Menschen. Abseits der Kälte meines Körpers macht mich menschlich. Kälte ist mein Leib töten. Kälte ist mein Leib getötet.

冷漠的我的身体

我的身体冷。我的身体冰。冷漠我身体,我的血液的作品。冷漠我身体,我的身体的作品。冷漠我身体,我的大脑的工作原理。我的大脑抓住我的身体冷淡。冷,没有灵魂的身体是我的灵魂。我觉得寒冷。我觉得冷。我喜欢寒冷。我感冒。冷死。冷杀。我在寒冷。现场冷。我喜欢寒冷。崇拜冷。想象一下,我的感冒。冷思考。我的人生冷。我的呼吸冷。我的血冷。我的房间冷。冷睡眠。我离开冷。我不能活不冷。我不能睡觉不冷。我无法不感到冷。我不能随意从寒冷。我不能呼吸,没有感冒。可能死于寒冷。我的身体冷。我的身体冰。我身体的寒冷使我安心。我品尝到我的身体冷漠是自由。我身体的寒冷恐慌的人。我身体的寒冷恐慌的人。离我的身体寒冷使我人。我身体的寒冷是杀害。我身体的寒冷被打死。

私の体の冷感

私の体は寒い。私の体は氷になる。私の体の冷感、私の血に動作します。私の体の冷感、私の体に動作します。私の体の冷感、私の脳の働き。私の脳の私の体の冷たさを押収しています。寒さ、魂の身体、私の魂です。私は風邪だと思う。私は寒さを感じる。私は寒さが大好きです。私は風邪を持つよ。冷戦死ぬ。寒さを殺す。冷たいことだ。ライブ寒い。私は風邪のような。崇拝寒い。私の寒さを想像。思考寒い。私の人生は寒い。私は思わず息寒い。私の血液寒い。私の部屋は寒い。冷戦眠る。冷たい左にしています。私は風邪なしでは生きていけないことができます。私は寒させずに眠ることができません。私なしで寒さを感じることはできません。私は無料で寒さを感じることはできません。私は寒させずに息をすることはできません。寒さで死ぬことはできます。私の体は寒い。私の体は氷になる。私の体の冷感を私の心の平和を与える。私の体の冷たさの味は自由だ。私の体の冷感々心配になる。私の体の冷感々心配になる。離れて私の体の寒さから私を人間になります。私の体の冷感が死亡です。私の体の冷感が死亡です。

내 몸에 냉증

내 몸은 추워. 내 몸은 얼음. 내 신체의 냉증, 내 피를 작동합니다. 내 신체의 냉증, 내 몸을 작동합니다. 내 신체의 냉증, 내 머리가 작동합니다. 내 머리가 내 몸을 차가운 압수했다. 감기, 영혼이 시신이 내 영혼입니다. 난 감기 같아요. 춥네요. 내가 감기에 사랑 해요. 난 감기 중이야. 콜드 죽어. 콜드 죽여. 내가 감기에 중이야. 라이브 추워. 난 추워. 감기 좋아해요. 내 감기를 상상해보십시오. 생각 추워. 내 인생은 추워. 내 숨결 추워. 내 피를 추워. 내 방이 추워. 콜드 자요. 내가 감기에 왼쪽입니다. 난 추위가없이는 살 수없습니다. 난 추위가없이는 잠을 잘 수가있습니다. 내가없이는 차갑게 느껴질 수없습니다. 난 공짜로 추위를 느낄 수없습니다. 난 감기없이도 숨을 쉴 수없습니다. 추워서 죽을 수있습니다. 내 몸은 추워. 내 몸은 얼음. 내 몸을 차가운 내 마음의 평화를 제공합니다. 내 몸이 차가운 맛을 자유입니다. 내 몸이 차가운 사람이 무서워. 내 몸이 차가운 사람이 무서워. 내 몸의 냉증에서 저를 인간으로 만들어. 내 몸을 차가운 살인입니다. 내 몸에 냉증 살해입니다.

Ψυχρότητα του το σώμα μου

Κρύο σώμα μου. Πάγο σώμα μου. Ψυχρότητα του σώματος μου, λειτουργεί το αίμα μου. Ψυχρότητα του σώματος μου, λειτουργεί το σώμα μου. Ψυχρότητα του σώματος μου, λειτουργία του εγκεφάλου μου. Ο εγκέφαλός μου έχει κατασχεθεί ψυχρότητα σώμα μου. Κρύο, άψυχο σώμα είναι η ψυχή μου. Νομίζω ότι το κρύο. Νιώθω κρύο. Λατρεύω το κρύο. Είμαι με κρύο. Κρύο πεθαίνουν. Κρύο σκοτώσει. Είμαι έχοντας κρύο. Live κρύο. Μου αρέσει το κρύο. Adore κρύο. Φανταστείτε κρύο μου. Σκέψεις κρύο. Κρύο ζωή μου. Κρύο αναπνοή μου. Κρύο αίμα μου. Κρύο δωμάτιο μου. Κρύο ύπνο. Είμαι αριστερά κρύο. Δεν μπορώ να ζήσω δεν το κρύο. Δεν μπορώ να κοιμηθώ δεν το κρύο. Δεν μπορώ να αισθάνομαι το κρύο δεν. Δεν μπορώ να αισθάνονται ελεύθεροι από το κρύο. Δεν μπορώ να αναπνεύσω δεν κρυολόγημα. Μπορεί να πεθαίνουν από το κρύο. Κρύο σώμα μου. Πάγο σώμα μου. Ψυχρότητα του σώματός μου, μου δίνει ηρεμία. Μου γεύση του ψυχρότητα του σώματός μου είναι η ελευθερία. Ψυχρότητα του σώματός μου τρομάζει τους ανθρώπους. Ψυχρότητα του σώματός μου τρομάζει τους ανθρώπους. Μακριά από την ψυχρότητα του σώματός μου με κάνει άνθρωπο. Ψυχρότητα του σώματός μου σκοτώνει. Ψυχρότητα του το σώμα μου έχει σκοτωθεί.

Холода моего тела

Мое тело холод. Мое тело льда. Холода моего тела, моих работ крови. Холода моего тела, моих работах тела. Холода моего тела, мои работы мозга. Мой мозг захватила мое тело холод. Холодные, бездушные тела моей души. Я думаю, что холодно. Мне холодно. Я люблю холод. Мне не холодно. Холодная умирает. Холодная убить. Мне не холодно. Live холодно. Я люблю холод. Adore холодно. Каково же было мое холодно. Мысли холодно. Моя жизнь холодно. Мое дыхание холодным. Моя кровь холодная. В моей комнате холодно. Холодный сон. Я остался холодным. Я не могу жить без холодной. Я не могу спать, не холодно. Я не могу чувствовать холод без. Я не могу чувствовать себя свободно от холода. Я не могу дышать, не холодно. Могут умереть от холода. Мое тело холод. Мое тело льда. Холода моего тела, дает мне покоя. Мне вкусить холодность моего тела, это свобода. Холода моего тела пугает людей. Холода моего тела пугает людей. Вдали от холода мое тело делает меня человеком. Холода моего тела убийство. Холода убивают моего тела.

Студенина на тялото ми

Тялото ми студено. Тялото ми лед. Студенина на моето тяло, кръвта ми работи. Студенина на моето тяло, тялото ми работи. Студенина на моето тяло, мозъкът ми работи. Мозъкът ми е иззети тялото ми студенина. Студена, бездушни тялото е моята душа. Мисля, че на студено. Чувствам се студено. Обичам студа. Аз съм като настинка. Студената умира. Студената убие. Аз съм като студено. Live студено. Обичам студа. Обожавам студено. Представете си студена. Мисли студено. Моят живот студено. Моят дъх студен. Кръвната ми студено. Моята стая студена. Студената сън. Аз съм ляво студено. Аз не мога да живея без да е студена. Аз не мога да спя без да е студено. Не мога да чувствам студа отвън. Не мога да се чувстват свободни от студ. Не мога да дишам без настинка. Може да умре от студ. Тялото ми студено. Тялото ми лед. Студенина на тялото ми ми дава спокойствие. Аз вкус студенината на тялото ми е свободата. Студенина на тялото ми плаши хората. Студенина на тялото ми плаши хората. Далеч от студенината на тялото ми ме прави човек. Студенина на тялото ми е убийствен. Студенина на тялото ми е убит.

הקור של הגוף שלי

קר הגוף שלי. קרח הגוף שלי. הקור של הגוף שלי, הדם שלי עובד. הקור של הגוף שלי, הגוף שלי עובד. הקור של הגוף שלי, המוח שלי עובד. המוח שלי תפסה הקור הגוף שלי. הקרה, היא חסרת נשמה בגוף הנשמה שלי. אני חושב הקור. קר לי. אני אוהב את הקור. אני שותה קר. קר גוסס. קר להרוג. אני שותה קר. קר חיים. אני אוהב את הקור. קר Adore. תארו לעצמכם קר שלי. מחשבות קר. קר החיים שלי. קר הנשימה שלי. קר הדם שלי. קר בחדר שלי. לישון הקרה. אני נותר קר. אני לא יכול לחיות בלי הקור. אני לא יכולה לישון בלי הקור. אני לא יכול להרגיש את הקור בלי. אני לא יכול להרגיש חופשי קר. אני לא יכול לנשום בלי קר. יכול למות מהקור. קר הגוף שלי. קרח הגוף שלי. הקור של הגוף שלי נותן לי שקט נפשי. לי לטעום את הקור של הגוף שלי הוא חופש. הקור של הגוף שלי מפחיד אנשים. הקור של הגוף שלי מפחיד אנשים. מן הקור של הגוף שלי עושה אותי אדם. הקור של הגוף שלי הורג. הקור של הגוף שלי נהרג.

برودة جسدي

جسدي بارد. جسدي الجليد. برودة بلدي الجسم ، وأعمالي الدم. برودة بلدي الجسم ، وأعمالي الجسم. برودة بلدي الجسم ، وأعمالي في الدماغ. ذهني وقد ضبطت جسدي برودة. الباردة ، هو جسم بلا روح روحي. وأعتقد أن الباردة. أشعر الباردة. أنا أحب البرد. أواجه الباردة. الموت الباردة. البرد يقتل. أواجه الباردة. لايف الباردة. أحب البرد. اعشق الباردة. تخيل بلدي الباردة. الأفكار الباردة. حياتي الباردة. أنفاسي الباردة. بلدي بدم بارد. غرفتي الباردة. البرد النوم. أنا تركت الباردة. أنا لا أستطيع العيش من دون الباردة. لا أستطيع النوم بدون الباردة. لا أستطيع أن أشعر بالبرد القارس دون. لا أستطيع أن لا تتردد من البرد. أنا لا أستطيع التنفس من دون الباردة. يمكن أن يموت من البرد. جسدي بارد. جسدي الجليد. برودة جسدي يمنحني الطمأنينة وراحة البال. لي ذوق برودة جسدي هو الحرية. برودة جسدي يخيف الناس. برودة جسدي يخيف الناس. بعيدا عن برودة جسمي يجعلني الإنسان. برودة جسدي هو القتل. برودة جسدي هو قتل.

Kalamigan ng aking katawan

Aking mga katawan ng sipon. Aking mga katawan ng yelo. Kalamigan ng aking katawan, dugo ng aking mga gawa. Kalamigan ng aking katawan, ang aking katawan gawa. Kalamigan ng aking katawan, ang aking utak ay gumagana. Ang aking utak ay may seized ang aking katawan ng pagkawalang-bahala. Malamig, walang kaluluwa ang katawan ng aking kaluluwa. Sa tingin ko ang sipon. Pakiramdam ko ay malamig. Pag-ibig ko sa sipon. Nagkakaroon ako ng sipon. Cold naghihingalo. Cold pumatay. Nagkakaroon ako ng sipon. Live sipon. Gusto ko ng sipon. Sambahin sipon. Akala aking sipon. Thoughts sipon. Aking buhay sipon. Aking hininga sipon. Aking dugo sipon. Ang aking kuwarto sipon. Malamig na pagtulog. Ako kaliwa sipon. Hindi ako pwedeng mabuhay nang wala ang sipon. Hindi ko matulog nang walang sipon. Hindi ko nararamdaman ang malamig na walang. Hindi ako mag-atubili sa lamig. Hindi ko huminga nang walang sipon. Maaaring mamatay mula sa sipon. Aking mga katawan ng sipon. Aking mga katawan ng yelo. Kalamigan ng aking katawan ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan ng isip. Me lasa ang lamig ng aking katawan ay kalayaan. Kalamigan ng aking katawan scares tao. Kalamigan ng aking katawan scares tao. Ang layo mula sa lamig ng aking katawan ay gumagawa sa akin ng tao. Kalamigan ng aking katawan ay ang pagpatay. Kalamigan ng aking katawan ay pinatay.

Chlad z mého těla

Moje tělo studený. Mé tělo ledu. Chlad z mé tělo, moje krev práce. Chlad z mé tělo, mé tělo funguje. Chlad z mé tělo, můj mozek funguje. Můj mozek se chopil mé tělo chlad. Studený, bezduché tělo je mé duše. Myslím, že zima. Cítím se zima. Miluju zima. Mám rýmu. Studené umírání. Studené zabít. I'm having zima. Live zima. Líbí se mi zima. Adore zima. Představte si, my za studena. Myšlenky zima. Můj život za studena. Můj dech zima. Moje krev studená. Můj pokoj zima. Studené spát. Já jsem odešel zima. Nemůžu žít bez nachlazení. Nemůžu spát, aniž by za studena. Nemohu cítit chlad bez. Nemohu bez obav z nachlazení. Nemůžu dýchat bez nachlazení. Může zemřít za studena. Moje tělo studený. Mé tělo ledu. Chlad z mé tělo mi dává klid. Mi chuť chlad mého těla je svoboda. Chlad z mého těla děsí lidi. Chlad z mého těla děsí lidi. Pryč od chlad mého těla je pro mě člověk. Chlad z mého těla je zabíjení. Chlad z mého těla je zabit.

Hladnoci moje tijelo

Moje tijelo hladno. Moje tijelo led. Hladnoci moje tijelo, moju krv djela. Hladnoci moje tijelo, moje tijelo funkcionira. Hladnoci moje tijelo, moj mozak funkcionira. Moj mozak je zaplijenila moje tijelo hladnoću. Hladan, bezdušan je tijelo moje duše. Mislim da je hladno. Osjećam se hladno. Ja volim hladno. Imam hladno. Cold umiranje. Cold ubiti. Imam hladno. Live hladno. Volim hladno. Obožavati hladno. Zamislite moje hladno. Misli hladna. Moj život hladno. Moj dah hladan. Moja krv hladno. Moja soba hladna. Cold spavati. Ja sam ostavio hladnom. Ja ne mogu živjeti bez hladno. Ja ne mogu spavati bez hladno. Ja ne mogu osjetiti hladne bez. Ja ne mogu slobodno od hladnoće. Ne mogu disati bez hladno. Mogu umrijeti od hladnoće. Moje tijelo hladno. Moje tijelo led. Hladnoci moje tijelo mi daje mir uma. Meni okus hladnoću moje tijelo je sloboda. Hladnoci moje tijelo plaši ljudi. Hladnoci moje tijelo plaši ljudi. Daleko od hladnoću moje tijelo čini mi ljudsko. Hladnoci moje tijelo ubija. Hladnoci moje tijelo je ubijen.

Šaltos mano kūnas

Mano kūnas šaltas. Mano kūnas ledo. Šaltos mano kūną, mano kraujas darbai. Šaltos mano kūną, mano kūnas darbai. Šaltos mano kūno, mano smegenys veikia. Mano smegenys turi užsiimti savo kūną šaltumas. Šaltas, bedvasis kūnas yra mano siela. Manau, kad šalta. Man šalta. Man patinka šalta. Man šalta. Šaltojo miršta. Šaltojo nužudyti. Man šalta. Live šalta. Man patinka šalta. Adore šalta. Įsivaizduokite mano šaltas. Mintys šaltos. Mano gyvenimo šalta. My Breath šalta. Mano kraujo šalta. Mano kambarys šaltas. Šaltojo miego. Esu kairę šalta. Aš negaliu gyventi be šalto. Aš negaliu užmigti be šalčio. I can't feel šalta be. I can't feel free nuo šalčio. I can't breathe be šalčio. Ar galima mirti nuo šalčio. Mano kūnas šaltas. Mano kūnas ledo. Šaltos mano kūnas suteikia man ramybę. Man paragauti mano kūno šaltumas yra laisvė. Šaltos mano kūno susijusių nelaimingų žmonių. Šaltos mano kūno susijusių nelaimingų žmonių. Nuo mano kūno šaltumas daro mane žmonių. Šaltos mano kūnas yra žmogžudystė. Šaltos mano kūnas yra nužudyti.

Холаду майго цела

Маё цела холад. Маё цела лёду. Холаду майго цела, маіх работ крыві. Холаду майго цела, маіх працах цела. Холаду майго цела, мае работы мозгу. Мой мозг захапіла маё цела холад. Халодныя, бяздушныя цела маёй душы. Я думаю, што холадна. Мне холадна. Я люблю холад. Мне не холадна. Халодная памірае. Халодная забіць. Мне не холадна. Live холадна. Я люблю холад. Adore холадна. Якое ж было маё холадна. Думкі холадна. Маё жыццё холадна. Маё дыханне халодным. Мая кроў халодная. У маёй пакоі холадна. Халодны сон. Я застаўся халодным. Я не магу жыць без халоднай. Я не магу спаць, не холадна. Я не магу адчуваць холад без. Я не магу адчуваць сябе свабодна ад холаду. Я не магу дыхаць, не холадна. Могуць памерці ад холаду. Маё цела холад. Маё цела лёду. Холаду майго цела, дае мне спакою. Мне паесці халоднай майго цела, гэта свабода. Холаду майго цела палохае людзей. Холаду майго цела палохае людзей. Ўдалечыні ад холаду маё цела робіць мяне чалавекам. Холаду майго цела забойства. Холаду забіваюць майго цела.

Kyla av min kropp

Min kropp kallt. Kroppen isen. Kyla av min kropp, mitt blod verk. Kyla av min kropp, min kropp fungerar. Kyla av min kropp, min hjärna fungerar. Min hjärna har beslagtagits min kropp kyla. Cold, är själlösa kropp min själ. Jag tror att kylan. Jag fryser. Jag älskar kylan. Jag har en förkylning. Cold döende. Cold döda. Jag har kallt. Live kallt. Jag gillar kylan. Adore kallt. Döm om min förkylning. Thoughts kallt. Mitt liv kallt. My breath kallt. Mitt blod kallt. Mitt rum kallt. Cold sömn. Jag lämnade kall. Jag kan inte leva utan kyla. Jag kan inte sova utan kyla. Jag kan inte känna kylan utan. Jag kan inte känna sig fri från kyla. Jag kan inte andas utan ett kall. Kan dö av köld. Min kropp kallt. Kroppen isen. Kyla av min kropp ger mig frid i sinnet. Mig smaka kylan i min kropp är frihet. Kalla min kropp skrämmer folk. Kalla min kropp skrämmer folk. Bort från kylan i min kropp gör mig mänsklig. Kyla av min kropp är dödande. Kyla av min kropp dödas.


Răceala de corpul meu

My rece organism. My gheaţă organism. Răceala de corpul meu, lucrarile mele de sânge. Răceala de corpul meu, lucrarile mele corp. Răceala de corpul meu, lucrarile mele creierului. Creierul meu a pus stăpânire răceala mea organism. La rece, organism fără suflet este sufletul meu. Cred că de frig. Mă simt frig. Îmi place de frig. Am o răceală. Rece pe moarte. Cold ucide. Im 'having rece. La rece Live. Îmi place de frig. Adore rece. Imaginaţi-vă la rece mea. Gânduri rece. My rece de viaţă. My rece respiraţie. Mele de sânge rece. Camera mea rece. Somn rece. Sunt plecat la rece. Eu nu pot trăi fără rece. Eu nu pot dormi fără rece. Nu pot să simt rece, fără. Nu pot să nu ezitaţi de la rece. Nu pot respira fără o răceală. Pot muri de frig. My rece organism. My gheaţă organism. Răceala din c
ul meorpu imi da pace a mintii. Eu gust răceala de corpul meu este libertatea. Răceala de corpul meu sperie de oameni. Răceala de corpul meu sperie de oameni. Departe de răceala din corpul meu ma face sa ma umane. Răceala din corpul meu este de ucidere. Răceala de corpul meu este ucis.

Kulde i kroppen min

Min kropp kaldt. My body is. Kulde i kroppen min, blodet mitt verk. Kulde i kroppen min, kroppen min verker. Kulde i kroppen min, hjernen min fungerer. Hjernen min har beslaglagt kroppen min kulde. Cold er sjelløs kroppen min sjel. Jeg tror kulden. Jeg føler meg kald. Jeg elsker den kalde. Jeg har en kald. Cold døende. Cold drepe. Jeg har kald. Live kaldt. Jeg liker kald. Adore kaldt. Tenk deg meg kald. Tanker kaldt. My life kaldt. Pusten kaldt. Mitt blod kaldt. My room kaldt. Cold søvn. Jeg forlot kald. Jeg kan ikke leve uten den kalde. Jeg kan ikke sove uten kulde. Jeg kan ikke føle kulden uten. Jeg kan ikke føle seg fri fra kulde. Jeg kan ikke puste uten forkjølelse. Kan dø av kulde. Min kropp kaldt. My body is. Kulde i kroppen min gir meg sjelefred. Me smak av kulde i kroppen min er frihet. Kulde i kroppen min skremmer folk. Kulde i kroppen min skremmer folk. Vekk fra kulde av kroppen min gjør meg menneskelig. Kulde i kroppen min er drap. Kulde i kroppen min er drept.